SMOD File

? Cách mở file .SMOD? Những phần mềm mở file .SMOD và sửa file lỗi. Convert Zip SMOD file sang định dạng khác.

.SMOD File Extension

   
File name SMOD File
File Type Stonehearth Mod File
Nhà phát triển Radiant Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SMOD là file gì?

SMOD là Game Files - Stonehearth Mod File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Radiant Entertainment.

tập tin một Smod là một tập tin Zip nén có chứa một mod sử dụng bởi Radiant Entertainment Stonehearth, một trò chơi mà bạn bảo vệ và xây dựng một ngôi làng để tồn tại với người định cư tiên phong khác. Nó lưu trữ một thư mục với tất cả các files sẽ chỉnh sửa (tập tin hình ảnh, mô hình, hoặc dữ liệu) và một tập tin .json (manifest.json) mô tả các mod. file Smod được sử dụng để chơi alter, chẳng hạn như thêm đồ nội thất mới, công thức nấu ăn thực phẩm, thiết bị và dịch ngôn ngữ.

What is a SMOD file?

An SMOD file is a Zip-compressed file that contains a mod used by Radiant Entertainment Stonehearth, a game where you defend and build up a village to survive with other pioneer settlers. It stores a directory with all of the modification files (image, model, or data files) and a .JSON file (manifest.json) that describes the mod. SMOD files are used to alter gameplay, such as adding new furniture, food recipes, equipment, and language translations.

Cách mở .SMOD file

Để mở file .SMOD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMOD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMOD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMOD do người dùng đóng góp.

  • Radiant Entertainment Stonehearth

Chuyển đổi file .SMOD

File .SMOD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *