SMP File

? Cách mở file .SMP? Những phần mềm mở file .SMP và sửa file lỗi. Convert N/A SMP file sang định dạng khác.

.SMP File Extension

   
File name SMP File
File Type 1SmartMusic Performance File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (11 Bình chọn)

File .SMP là file gì?

SMP là Audio Files - 1SmartMusic Performance File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Âm nhạc tập tin được sử dụng bởi SmartMusic, một ứng dụng thực hành âm nhạc cho ban nhạc, dàn nhạc, và giọng nói; tiết kiệm một đệm có thể được sử dụng để thực hành solo và các bộ phận âm nhạc khác; bao gồm các thông tin bản nhạc và có thể được sử dụng để đánh giá; thay thế bằng .SMPX trong Finale 2014.

What is a SMP file?

Music file used by SmartMusic, a music practice application for band, orchestra, and voice; saves an accompaniment that can be used for practicing solos and other musical parts; includes the sheet music information and can be used for assessment; replaced by the .SMPX in Finale 2014.

Cách mở .SMP file

Để mở file .SMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMP do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic SmartMusic
  • Audition
  • Audition
  • SWF & FLV Player
  • SmartMusic
  • Reason
  • Reason

Chuyển đổi file .SMP

File .SMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *