SMPF File

? Cách mở file .SMPF? Những phần mềm mở file .SMPF và sửa file lỗi. Convert N/A SMPF file sang định dạng khác.

.SMPF File Extension

   
File name SMPF File
File Type Sprite Monkey Project
Nhà phát triển PoseMotion
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SMPF là file gì?

SMPF là Compressed Files - Sprite Monkey Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PoseMotion.

hồ sơ dự án nén được sử dụng bởi Sprite khỉ, một ứng dụng nhẹ cho phép người dùng nhanh chóng chỉnh sửa sprite hình ảnh; chứa các hình ảnh ma và phối hợp thông tin quy định trong dự án của người dùng.

What is a SMPF file?

Compressed project file used by Sprite Monkey, a lightweight application that allows users to quickly edit sprite images; contains sprite images and coordinate information specified in the user's project.

Cách mở .SMPF file

Để mở file .SMPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMPF do người dùng đóng góp.

  • PoseMotion Sprite Monkey

Chuyển đổi file .SMPF

File .SMPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *