SMPKG File

? Cách mở file .SMPKG? Những phần mềm mở file .SMPKG và sửa file lỗi. Convert N/A SMPKG file sang định dạng khác.

.SMPKG File Extension

   
File name SMPKG File
File Type SmartMusic Package File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SMPKG là file gì?

SMPKG là Data Files - SmartMusic Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Âm nhạc tập tin được sử dụng bởi SmartMusic, một ứng dụng thực hành âm nhạc cho ban nhạc, dàn nhạc, và giọng nói; tương tự như một tập tin pkg; chứa dữ liệu được tham chiếu bởi SmartMusic; Không nên mở bằng tay.

What is a SMPKG file?

Music file used by SmartMusic, a music practice application for band, orchestra, and voice; similar to a .PKG file; contains data referenced by SmartMusic; should not be manually opened.

Cách mở .SMPKG file

Để mở file .SMPKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMPKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMPKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMPKG do người dùng đóng góp.

  • SmartMusic
  • SmartMusic Studio
  • SmartMusic Studio

Chuyển đổi file .SMPKG

File .SMPKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *