SMPX File

? Cách mở file .SMPX? Những phần mềm mở file .SMPX và sửa file lỗi. Convert N/A SMPX file sang định dạng khác.

.SMPX File Extension

   
File name SMPX File
File Type SmartMusic Accompaniment File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .SMPX là file gì?

SMPX là Audio Files - SmartMusic Accompaniment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

Tập tin được tạo ra bởi Finale, một chương trình ký hiệu âm nhạc; chứa ký hiệu dữ liệu âm nhạc cho solo, đánh giá, hoặc cụm công trình để đi cùng với âm nhạc trong chương trình SmartMusic; tương tự như một tập tin .MIDI nhưng với các tính năng nâng cao.

What is a SMPX file?

File created by Finale, a music notation program; contains music notation data for solos, assessments, or ensembles to accompany music in the SmartMusic program; similar to a .MIDI file but with enhanced features.

Cách mở .SMPX file

Để mở file .SMPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMPX do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic SmartMusic
  • MakeMusic Finale
  • MakeMusic Finale

Chuyển đổi file .SMPX

File .SMPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *