SMS File

? Cách mở file .SMS? Những phần mềm mở file .SMS và sửa file lỗi. Convert Binary SMS file sang định dạng khác.

.SMS File Extension

   
File name SMS File
File Type 1Sega Master System ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .SMS là file gì?

SMS là Game Files - 1Sega Master System ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

ROM image của một trò chơi video gốc Sega Master System (SMS); chứa cùng một dữ liệu được lưu trữ trên các hộp mực trò chơi thực tế; có thể được chơi trên một máy Mac hoặc PC sử dụng phần mềm SMS thi đua.

What is a SMS file?

ROM image of an original Sega Master System (SMS) video game; contains the same data stored on the actual game cartridge; can be played on a Mac or PC using SMS emulation software.

Cách mở .SMS file

Để mở file .SMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMS do người dùng đóng góp.

  • SMSPLUS
  • SMS Plus
  • SMS Plus
  • MacMESS
  • MasterGear
  • Fusion
  • Fusion
  • MESS
  • Meka

Chuyển đổi file .SMS

File .SMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *