SMWT File

? Cách mở file .SMWT? Những phần mềm mở file .SMWT và sửa file lỗi. Convert Binary SMWT file sang định dạng khác.

.SMWT File Extension

   
File name SMWT File
File Type Adobe InDesign Filter
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SMWT là file gì?

SMWT là Misc Files - Adobe InDesign Filter, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin chứa thông tin SMWT lọc được sử dụng bởi phần mềm Adobe InDesign, một ứng dụng sử dụng để thiết kế bố cục trang cho in ấn và xuất bản kỹ thuật số. Nó lưu trữ lọc thông tin cần thiết để xuất khẩu văn bản InDesign và đồ họa sang các định dạng tập tin khác. file SMWT cũng tương tự như các file .SMRD, được sử dụng cho việc nhập văn bản và đồ họa.

What is a SMWT file?

An SMWT file contains filter information used by Adobe InDesign, an application used to design page layouts for print and digital publishing. It stores filtering information required to export InDesign text and graphics to other file formats. SMWT files are similar to .SMRD files, which are used for importing text and graphics.

Cách mở .SMWT file

Để mở file .SMWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SMWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SMWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SMWT do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .SMWT

File .SMWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *