SNAPSHOT File

? Cách mở file .SNAPSHOT? Những phần mềm mở file .SNAPSHOT và sửa file lỗi. Convert Binary SNAPSHOT file sang định dạng khác.

.SNAPSHOT File Extension

   
File name SNAPSHOT File
File Type VMware ThinApp Snapshot File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .SNAPSHOT là file gì?

SNAPSHOT là Data Files - VMware ThinApp Snapshot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VMware.

Tập tin được tạo ra bởi VMware ThinApp, một chương trình sử dụng cho bundling chương trình Windows vào một thực thi duy nhất mà không cần bất kỳ phụ thuộc bổ sung; tạo ra bởi máy quét hệ thống ThinApp và chứa thông tin hệ thống về tất cả các tập tin trên ổ đĩa và registry entries cứng cục bộ.

What is a SNAPSHOT file?

File created by VMware ThinApp, a program used for bundling Windows programs into a single executable without any additional dependencies; created by ThinApp's system scanner and contains system information about all files on the local hard drive and registry entries.

Cách mở .SNAPSHOT file

Để mở file .SNAPSHOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNAPSHOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNAPSHOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNAPSHOT do người dùng đóng góp.

  • VMware ThinApp 5 Suite
  • YourKit Java Profiler
  • YourKit Java Profiler

Chuyển đổi file .SNAPSHOT

File .SNAPSHOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *