SNB File

? Cách mở file .SNB? Những phần mềm mở file .SNB và sửa file lỗi. Convert Zip SNB file sang định dạng khác.

.SNB File Extension

   
File name SNB File
File Type 1S Note File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (126 Bình chọn)

File .SNB là file gì?

SNB là Compressed Files - 1S Note File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Samsung.

tập tin một SNB là một lưu ý tạo ra bởi S Note, một ghi chú ứng dụng tiên tiến được phát triển bởi Samsung để sử dụng với các thiết bị di động của Samsung, như Galaxy S và Galaxy Note. Nó chứa một ghi chú, có thể bao gồm văn bản, video, âm thanh, phác thảo, và hình ảnh. file SNB được thay thế bằng .SPD tập tin.

What is a SNB file?

An SNB file is a note created by S Note, an advanced note-taking application developed by Samsung for use with Samsung mobile devices, such as Galaxy S and Galaxy Note. It contains a note, which may include text, video, audio, sketches, and images. SNB files were replaced by .SPD files.

Cách mở .SNB file

Để mở file .SNB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNB do người dùng đóng góp.

  • Samsung Notes
  • snbopen
  • snbopen
  • Hancom Office Hanword
  • Microsoft Office
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file .SNB

File .SNB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *