SND File

? Cách mở file .SND? Những phần mềm mở file .SND và sửa file lỗi. Convert N/A SND file sang định dạng khác.

.SND File Extension

   
File name SND File
File Type 1Sound File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (16 Bình chọn)

File .SND là file gì?

SND là Audio Files - 1Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh chung được sử dụng bởi nhiều chương trình; có thể là một nguồn Macintosh âm thanh (từ Mac OS Classic), một mẫu âm thanh AKAI MPC, một âm thanh Amiga chung chung, hoặc tập tin âm thanh khác.

What is a SND file?

Generic sound format used by a variety of programs; may be a Macintosh sound resource (from Mac OS Classic), an AKAI MPC audio sample, a generic Amiga sound, or other audio file.

Cách mở .SND file

Để mở file .SND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SND do người dùng đóng góp.

  • IrfanView
  • Zoom Player
  • Zoom Player
  • VideoLAN VLC media player
  • Adobe Audition
  • AVS Media Player
  • AVS Media Player

Chuyển đổi file .SND

File .SND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *