SNDA File

? Cách mở file .SNDA? Những phần mềm mở file .SNDA và sửa file lỗi. Convert Binary SNDA file sang định dạng khác.

.SNDA File Extension

   
File name SNDA File
File Type Aleph One Sound File
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .SNDA là file gì?

SNDA là Game Files - Aleph One Sound File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

tập tin âm thanh được sử dụng bởi Aleph One, một first-person shooter (FPS) công cụ trò chơi; chứa âm thanh trò chơi dành cho vũ khí, quái vật, nổ, và tiếng ồn xung quanh khác; có thể được sử dụng để tùy chỉnh âm thanh trong khi chơi.

What is a SNDA file?

Sound file used by Aleph One, a first-person shooter (FPS) game engine; contains game sounds for weapons, monsters, explosions, and other ambient noises; can be used to customize the sounds during gameplay.

Cách mở .SNDA file

Để mở file .SNDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNDA do người dùng đóng góp.

  • Aleph One

Chuyển đổi file .SNDA

File .SNDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *