SNF File

? Cách mở file .SNF? Những phần mềm mở file .SNF và sửa file lỗi. Convert N/A SNF file sang định dạng khác.

.SNF File Extension

   
File name SNF File
File Type Starry Night Pro Document
Nhà phát triển Simulation Curriculum
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SNF là file gì?

SNF là Misc Files - Starry Night Pro Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Simulation Curriculum.

What is a SNF file?

Document created by Starry Night Pro, an astronomy application used to observe constellations; contains a viewing preference that alters the view of the sky, planets, and galaxies; includes gaze, zoom, viewing location, time and date, and time flow rate data.

Cách mở .SNF file

Để mở file .SNF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNF do người dùng đóng góp.

  • Simulation Curriculum Starry Night Pro
  • Starry Night Backyard
  • Starry Night Backyard
  • Starry Night Enthusiast
  • Starry Night Pro
  • Starry Night Beginner
  • Starry Night Beginner

Chuyển đổi file .SNF

File .SNF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *