SNG File

? Cách mở file .SNG? Những phần mềm mở file .SNG và sửa file lỗi. Convert N/A SNG file sang định dạng khác.

.SNG File Extension

   
File name SNG File
File Type 1MIDI Song File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (29 Bình chọn)

File .SNG là file gì?

SNG là Audio Files - 1MIDI Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập bài hát Generic tạo ra bởi nhiều MIDI tương thích với các thiết bị phần cứng và ứng dụng phần mềm sáng tạo âm nhạc; thường chỉ chứa MIDI dữ liệu, được lưu trữ trong một định dạng tương tự như một MIDI (.mid) tập tin tiêu chuẩn.

What is a SNG file?

Generic song file created by various MIDI-compatible hardware devices and music creation software applications; typically contains only MIDI data, which is stored in a format similar to a standard MIDI (.MID) file.

Cách mở .SNG file

Để mở file .SNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNG do người dùng đóng góp.

  • Apple QuickTime Player
  • Music Ace Player
  • Music Ace Player
  • iTunes
  • MagicDisc
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SNG

File .SNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *