SNIPPET File

? Cách mở file .SNIPPET? Những phần mềm mở file .SNIPPET và sửa file lỗi. Convert XML SNIPPET file sang định dạng khác.

.SNIPPET File Extension

   
File name SNIPPET File
File Type Visual Studio IntelliSense Code Snippet
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SNIPPET là file gì?

SNIPPET là Developer Files - Visual Studio IntelliSense Code Snippet, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Phần mã lập trình được lưu trong định dạng XML; đoạn mã có thể được lưu từ Visual Basic, Visual C #, và các dự án J trực quan; họ có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng Code Snippet Editor và quản lý sử dụng các Code Snippets Manager.

What is a SNIPPET file?

Section of programming code saved in XML format; code snippets can be saved from Visual Basic, Visual C#, and Visual J projects; they can be edited using the Code Snippet Editor and managed using the Code Snippets Manager.

Cách mở .SNIPPET file

Để mở file .SNIPPET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SNIPPET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SNIPPET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SNIPPET do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .SNIPPET

File .SNIPPET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *