SO.0 File

? Cách mở file .SO.0? Những phần mềm mở file .SO.0 và sửa file lỗi. Convert Binary SO.0 file sang định dạng khác.

.SO.0 File Extension

   
File name SO.0 File
File Type Unix Shared Library File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (7 Bình chọn)

File .SO.0 là file gì?

SO.0 là System Files - Unix Shared Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Thư viện hoặc thư viện liên kết tập tin được sử dụng bởi hệ điều hành Linux; gắn thêm phần mở rộng 0,0 đến tên của tập tin thư viện ban đầu, trong đó có phần mở rộng .so; hoặc chứa một thư viện hoặc một liên kết tham chiếu đến thư viện khác trên hệ thống.

What is a SO.0 file?

Library or library link file used by Linux operating systems; appends the .0 extension to the name of the original library file, which has the .SO extension; either contains a library or a reference link to another library on the system.

Cách mở .SO.0 file

Để mở file .SO.0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SO.0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SO.0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SO.0 do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SO.0

File .SO.0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *