SO-ABI File

? Cách mở file .SO-ABI? Những phần mềm mở file .SO-ABI và sửa file lỗi. Convert Binary SO-ABI file sang định dạng khác.

.SO-ABI File Extension

   
File name SO-ABI File
File Type Cocoa AbiWord Plug-in
Nhà phát triển AbiSource
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .SO-ABI là file gì?

SO-ABI là Plugin Files - Cocoa AbiWord Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi AbiSource.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi các phiên bản Mac OS X của AbiWord, một mã nguồn mở, xử lý văn bản cross-platform; có chức năng mở rộng chức năng của chương trình; có thể bao gồm hỗ trợ cho các định dạng tập tin mới hoặc các tính năng khác.

What is a SO-ABI file?

Plug-in file used by the Mac OS X version of AbiWord, an open source, cross-platform word processor; contains functionality that extends the program's functionality; may include support for new file formats or other features.

Cách mở .SO-ABI file

Để mở file .SO-ABI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SO-ABI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SO-ABI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SO-ABI do người dùng đóng góp.

  • AbiSource AbiWord

Chuyển đổi file .SO-ABI

File .SO-ABI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *