SOLITAIRESAVE-MS File

? Cách mở file .SOLITAIRESAVE-MS? Những phần mềm mở file .SOLITAIRESAVE-MS và sửa file lỗi. Convert Binary SOLITAIRESAVE-MS file sang định dạng khác.

.SOLITAIRESAVE-MS File Extension

   
File name SOLITAIRESAVE-MS File
File Type Microsoft Solitaire Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .SOLITAIRESAVE-MS là file gì?

SOLITAIRESAVE-MS là Game Files - Microsoft Solitaire Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

save game được tạo ra bởi Solitaire, Microsoft Games thẻ trò chơi miễn phí có trong Windows; tiết kiệm trạng thái của trò chơi cuối cùng khi người dùng thoát chương trình; cho phép người chơi tiếp tục trò chơi mà họ cuối cùng rời đi.

What is a SOLITAIRESAVE-MS file?

Saved game created by Solitaire, a free Microsoft Games card game included with Windows; saves the state of the last game when the user exited the program; allows players to continue the game where they last left off.

Cách mở .SOLITAIRESAVE-MS file

Để mở file .SOLITAIRESAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOLITAIRESAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOLITAIRESAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOLITAIRESAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Solitaire

Chuyển đổi file .SOLITAIRESAVE-MS

File .SOLITAIRESAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *