SONG File

? Cách mở file .SONG? Những phần mềm mở file .SONG và sửa file lỗi. Convert N/A SONG file sang định dạng khác.

.SONG File Extension

   
File name SONG File
File Type AudioSauna Song File
Nhà phát triển Naive Solutions
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .SONG là file gì?

SONG là Audio Files - AudioSauna Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Naive Solutions.

file A SONG là một bài hát được tạo ra bởi AudioSauna, một trực tuyến studio sản xuất âm nhạc miễn phí. Nó chứa một dự án âm thanh bao gồm bass, electro, và âm thanh cơ quan cùng với các thiết lập tổng hợp. file SONG có thể được xuất khẩu như WAV file.

What is a SONG file?

A SONG file is a song created by AudioSauna, a free online music production studio. It contains an audio project which includes bass, electro, and organ sounds along with synthesizer settings. SONG files can be exported as .WAV files.

Cách mở .SONG file

Để mở file .SONG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SONG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SONG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SONG do người dùng đóng góp.

  • Naive Solutions AudioSauna
  • Studio One
  • Studio One

Chuyển đổi file .SONG

File .SONG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *