SOW File

? Cách mở file .SOW? Những phần mềm mở file .SOW và sửa file lỗi. Convert Binary SOW file sang định dạng khác.

.SOW File Extension

   
File name SOW File
File Type Descent ARJ Archive
Nhà phát triển Interplay
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SOW là file gì?

SOW là Game Files - Descent ARJ Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Interplay.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Descent không gian và trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất Descent II; lưu trong định dạng lưu trữ .ARJ và lưu trữ dữ liệu trò chơi khác nhau; lưu trên đĩa cài đặt và sử dụng để cài đặt trò chơi.

What is a SOW file?

Game file used by space Descent and Descent II first-person shooter games; saved in the .ARJ archive format and stores various game data; saved on the installation disc and used for game installation.

Cách mở .SOW file

Để mở file .SOW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SOW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SOW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SOW do người dùng đóng góp.

  • Archive Manager
  • Interplay Descent
  • Interplay Descent
  • Interplay Descent 2
  • ARJ Software ARJ32

Chuyển đổi file .SOW

File .SOW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *