SP File

? Cách mở file .SP? Những phần mềm mở file .SP và sửa file lỗi. Convert Text SP file sang định dạng khác.

.SP File Extension

   
File name SP File
File Type 1Simplexety Parameters File
Nhà phát triển Dipl.-Phys.-Ing. Ralf Wirtz
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .SP là file gì?

SP là Data Files - 1Simplexety Parameters File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Dipl.-Phys.-Ing. Ralf Wirtz.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Simplexety, một chương trình máy tính tiên tiến được sử dụng để tạo ra và đánh giá các chức năng toán học cũng như tạo biểu đồ; tiết kiệm danh sách các chức năng và dữ liệu và cũng hỗ trợ lưu trữ các tùy chỉnh mã nguồn VBScript; có thể được sử dụng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu toán học với những người khác.

What is a SP file?

Data file created by Simplexety, an advanced calculator program used for creating and evaluating mathematical functions as well as creating graphs; saves the list of functions and data and also supports storage of custom VBScript source code; can be used for storing and sharing mathematical data with others.

Cách mở .SP file

Để mở file .SP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SP do người dùng đóng góp.

  • Simplexety
  • ChromasPro Application
  • ChromasPro Application
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • T-Spice Pro
  • T-Spice Pro

Chuyển đổi file .SP

File .SP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *