SP4 File

? Cách mở file .SP4? Những phần mềm mở file .SP4 và sửa file lỗi. Convert Binary SP4 file sang định dạng khác.

.SP4 File Extension

   
File name SP4 File
File Type SuperCard 4 Player Project
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SP4 là file gì?

SP4 là Data Files - SuperCard 4 Player Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Supercard Player, một ứng dụng sử dụng để thực hiện các văn bản Supercard dữ liệu (.SC4 file); có thể chứa một hoặc nhiều ứng dụng độc lập, thuyết trình, giao diện người dùng, và các chương trình khác.

What is a SP4 file?

Data file used by SuperCard Player, an application used to execute SuperCard data documents (.SC4 files); may contain one or more standalone applications, presentations, user interfaces, and other programs.

Cách mở .SP4 file

Để mở file .SP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SP4 do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperCard
  • Solutions Etcetera SuperCard Player
  • Solutions Etcetera SuperCard Player
  • SCS - Steel Connection Studio

Chuyển đổi file .SP4

File .SP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *