SP45 File

? Cách mở file .SP45? Những phần mềm mở file .SP45 và sửa file lỗi. Convert Binary SP45 file sang định dạng khác.

.SP45 File Extension

   
File name SP45 File
File Type SuperCard Player File
Nhà phát triển Solutions Etcetera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .SP45 là file gì?

SP45 là Data Files - SuperCard Player File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Solutions Etcetera.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Supercard Player, một ứng dụng sử dụng để thực hiện các văn bản Supercard dữ liệu (.SC45 file); kết hợp với việc áp dụng Supercard Player bằng cách mặc định, nhưng có định dạng giống như một tập tin dự án SC45; sử dụng cho bài thuyết trình lưu trữ, giao diện người dùng, các ứng dụng độc lập, và các chương trình khác.

What is a SP45 file?

Data file used by SuperCard Player, an application used to execute SuperCard data documents (.SC45 files); associated with the SuperCard Player application by default, but has the same format as a SC45 project file; used for storing presentations, user interfaces, standalone applications, and other programs.

Cách mở .SP45 file

Để mở file .SP45 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SP45 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SP45

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SP45 do người dùng đóng góp.

  • Solutions Etcetera SuperCard Player

Chuyển đổi file .SP45

File .SP45 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *