SPARSEFS File

? Cách mở file .SPARSEFS? Những phần mềm mở file .SPARSEFS và sửa file lỗi. Convert N/A SPARSEFS file sang định dạng khác.

.SPARSEFS File Extension

   
File name SPARSEFS File
File Type BlueStacks Data Folder
Nhà phát triển BlueStacks
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .SPARSEFS là file gì?

SPARSEFS là Data Files - BlueStacks Data Folder, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BlueStacks.

Thư mục được sử dụng bởi BlueStacks, một giả lập Android dành cho Windows và OS X; chứa nhiều file mà giữ dữ liệu cho các ứng dụng được mô phỏng trong BlueStacks.

What is a SPARSEFS file?

Folder used by BlueStacks, an Android emulator for Windows and OS X; contains multiple files that hold data for apps that are emulated in BlueStacks.

Cách mở .SPARSEFS file

Để mở file .SPARSEFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPARSEFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPARSEFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPARSEFS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .SPARSEFS

File .SPARSEFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *