SPE File

? Cách mở file .SPE? Những phần mềm mở file .SPE và sửa file lỗi. Convert Binary SPE file sang định dạng khác.

.SPE File Extension

   
File name SPE File
File Type 1SPSS Extension
Nhà phát triển IBM
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .SPE là file gì?

SPE là Plugin Files - 1SPSS Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Plugin tập tin được sử dụng bởi SPSS, một khai thác dữ liệu và ứng dụng phân tích thống kê; có thể các hộp thoại cửa hàng tùy chỉnh (file .SPD) hoặc dữ liệu khác mà mở rộng chức năng của SPSS; thường được sử dụng để phân phối các gói mở rộng tùy chỉnh cho người dùng.

What is a SPE file?

Plugin file used by SPSS, a data mining and statistical analysis application; may stores custom dialogs (.SPD files) or other data that extend the functionality of SPSS; often used for distributing custom extension bundles to users.

Cách mở .SPE file

Để mở file .SPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPE do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • EthnosII
  • FILMeasure
  • Application SpectrumViewer
  • Application SpectrumViewer

Chuyển đổi file .SPE

File .SPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *