SPEC File

? Cách mở file .SPEC? Những phần mềm mở file .SPEC và sửa file lỗi. Convert Text SPEC file sang định dạng khác.

.SPEC File Extension

   
File name SPEC File
File Type RPM Specification File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .SPEC là file gì?

SPEC là Developer Files - RPM Specification File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi rpmbuild, một chương trình được sử dụng để xây dựng .rpm gói (Red Hat Package Manager), được sử dụng để cài đặt các chương trình Linux; bao gồm các tên gói, phiên bản, thông tin bản quyền, một bản tóm tắt, tài liệu tham khảo để các file chương trình, và hướng dẫn để tạo và cài đặt gói.

What is a SPEC file?

File used by rpmbuild, a program used for building .RPM (Red Hat Package Manager) packages, which are used for installing Linux programs; includes the package name, version, copyright information, a summary, references to program files, and instructions for creating and installing the package.

Cách mở .SPEC file

Để mở file .SPEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPEC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • rpmbuild
  • rpmbuild
  • MachVis
  • USP Specifier

Chuyển đổi file .SPEC

File .SPEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *