SPK File

? Cách mở file .SPK? Những phần mềm mở file .SPK và sửa file lỗi. Convert Binary SPK file sang định dạng khác.

.SPK File Extension

   
File name SPK File
File Type 1Deer Hunter Map File
Nhà phát triển Atari
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (16 Bình chọn)

File .SPK là file gì?

SPK là Game Files - 1Deer Hunter Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Atari.

Trò chơi bản đồ được sử dụng bởi Deer Hunter, một trò chơi săn bắn ảo; bao gồm các địa hình, thực vật, địa điểm săn bắn, và động vật; có thể là một bản đồ trò chơi cài đặt sẵn hoặc một bản đồ tùy chỉnh được tạo ra bởi người chơi.

What is a SPK file?

Game map used by Deer Hunter, a virtual hunting game; includes the terrain, plants, hunting locations, and animals; can be a pre-installed game map or a custom map created by the player.

Cách mở .SPK file

Để mở file .SPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPK do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • X-Universe Plugin Manager
  • X-Universe Plugin Manager
  • Media Player Classic
  • SPARKvue
  • Plugin Manager - Packager
  • Plugin Manager - Packager

Chuyển đổi file .SPK

File .SPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *