SPL7 File

? Cách mở file .SPL7? Những phần mềm mở file .SPL7 và sửa file lỗi. Convert N/A SPL7 file sang định dạng khác.

.SPL7 File Extension

   
File name SPL7 File
File Type sPlan 7 Schematic Diagram File
Nhà phát triển ABACOM
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .SPL7 là file gì?

SPL7 là Page Layout Files - sPlan 7 Schematic Diagram File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ABACOM.

Hồ SPL7 là một sơ đồ được tạo ra bởi sPlan 7, một trình soạn thảo sơ đồ mạch cho Windows. Nó bao gồm một sơ đồ mạch schematic, trong đó bao gồm các thành phần của một mạch như điốt, công tắc, bóng bán dẫn, kết nối, và tụ điện.

What is a SPL7 file?

An SPL7 file is a schematic diagram created by sPlan 7, a schematic editor for Windows. It contains a schematic circuit diagram, which includes the components of a circuit such as diodes, switches, transistors, connectors, and capacitors.

Cách mở .SPL7 file

Để mở file .SPL7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPL7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPL7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPL7 do người dùng đóng góp.

  • ABACOM sPlan Viewer
  • ABACOM sPlan
  • ABACOM sPlan

Chuyển đổi file .SPL7

File .SPL7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *