SPLANE File

? Cách mở file .SPLANE? Những phần mềm mở file .SPLANE và sửa file lỗi. Convert N/A SPLANE file sang định dạng khác.

.SPLANE File Extension

   
File name SPLANE File
File Type Simple Planes Plane File
Nhà phát triển Jundroo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (25 Bình chọn)

File .SPLANE là file gì?

SPLANE là Game Files - Simple Planes Plane File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jundroo.

Plane tập tin được sử dụng bởi Planes đơn giản, một tòa nhà mặt phẳng thực tế và bay trò chơi; chứa một mô hình máy bay, trong đó bao gồm sải cánh, chiều dài, chiều cao, trọng lượng rỗng, trọng lượng tải, màu sơn, điểm kéo, số bộ phận, bề mặt điều khiển và thông tin khu vực cánh mà làm cho lên máy bay.

What is a SPLANE file?

Plane file used by Simple Planes, a realistic plane building and flying game; contains a plane model, which includes wingspan, length, height, empty weight, loaded weight, paint color, drag points, number of parts, control surfaces, and wing area information that makes up the plane.

Cách mở .SPLANE file

Để mở file .SPLANE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPLANE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPLANE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPLANE do người dùng đóng góp.

  • Jundroo Simple Planes
  • Ultimate Marvel vs. Capcom
  • Ultimate Marvel vs. Capcom

Chuyển đổi file .SPLANE

File .SPLANE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *