SPM File

? Cách mở file .SPM? Những phần mềm mở file .SPM và sửa file lỗi. Convert Binary SPM file sang định dạng khác.

.SPM File Extension

   
File name SPM File
File Type Salt Package Manager Formula Package
Nhà phát triển SaltStack
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SPM là file gì?

SPM là Compressed Files - Salt Package Manager Formula Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SaltStack.

Hồ SPM là một gói phần mềm được tạo ra bởi Salt Package Manager (SPM), một chương trình dùng để gói thức Salt để phân phối chúng đến các bậc thầy Salt. Đó là một thư mục nén có chứa một bộ sưu tập các tập tin trụ cột, jinja, và nhà nước tạo nên một công thức. file SPM có thể được sử dụng cho mục đích khác nhau, chẳng hạn như thiết lập người dùng hoặc quyền hoặc cấu hình và bắt đầu một dịch vụ.

What is a SPM file?

An SPM file is a package created by Salt Package Manager (SPM), a program used to package Salt formulas to distribute them to Salt masters. It is a compressed folder that contains a collection of pillar, jinja, and state files that make up a formula. SPM files can be used for various purposes, such as setting up users or permissions or configuring and starting a service.

Cách mở .SPM file

Để mở file .SPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPM do người dùng đóng góp.

  • Salt
  • List Works
  • List Works
  • SEERStat
  • PyWin32
  • SpeedTree Modeler
  • SpeedTree Modeler

Chuyển đổi file .SPM

File .SPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *