SPO File

? Cách mở file .SPO? Những phần mềm mở file .SPO và sửa file lỗi. Convert N/A SPO file sang định dạng khác.

.SPO File Extension

   
File name SPO File
File Type 1SPSS Statistical Data Output File
Nhà phát triển SPSS
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .SPO là file gì?

SPO là Data Files - 1SPSS Statistical Data Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SPSS.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi các gói thống kê cho Khoa học Xã hội (SPSS); được tạo ra bởi một chương trình (file .SPS) để phân tích thống kê và dữ liệu khác.

What is a SPO file?

Output file created by the Statistical Package for the Social Science (SPSS); generated by a program (.SPS file) that analyzes statistics and other data.

Cách mở .SPO file

Để mở file .SPO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPO do người dùng đóng góp.

  • SPSS SmartViewer
  • IBM SPSS
  • IBM SPSS
  • List Works
  • SPSS Statistics
  • PASW Statistics
  • PASW Statistics

Chuyển đổi file .SPO

File .SPO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *