SR0 File

? Cách mở file .SR0? Những phần mềm mở file .SR0 và sửa file lỗi. Convert Binary SR0 file sang định dạng khác.

.SR0 File Extension

   
File name SR0 File
File Type SecuROM Analysis File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (258 Bình chọn)

File .SR0 là file gì?

SR0 là Misc Files - SecuROM Analysis File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Tập tin được tạo ra bởi Securom, một đĩa CD / DVD-ROM công nghệ bảo vệ bản quyền; tạo ra khi "Phân tích Launch" tùy chọn được chọn sau khi kích chuột phải vào một chương trình thực thi (.EXE) hoặc phím tắt có liên quan được quản lý bởi Securom; tạo ra một tập tin AnalysisLog.sr0 trong thư mục C: thư mục hoặc trên máy tính để bàn của người dùng theo mặc định.

What is a SR0 file?

File created by SecuROM, a CD/DVD-ROM copy protection technology; created when the "Launch Analysis" option is chosen after right-clicking a program executable (.EXE) or related shortcut that is managed by SecuROM; generates an AnalysisLog.sr0 file in the C: directory or on the user's desktop by default.

Cách mở .SR0 file

Để mở file .SR0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SR0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SR0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SR0 do người dùng đóng góp.

  • Sony DADC SecuROM
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DAEMON Tools Lite
  • SecuROM Diagnostic Tool
  • Transformers - War for Cybertron
  • Transformers - War for Cybertron

Chuyển đổi file .SR0

File .SR0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *