SRB File

? Cách mở file .SRB? Những phần mềm mở file .SRB và sửa file lỗi. Convert N/A SRB file sang định dạng khác.

.SRB File Extension

   
File name SRB File
File Type Sonic Robo Blast 2 Data File
Nhà phát triển Sonic Team Junior
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SRB là file gì?

SRB là Game Files - Sonic Robo Blast 2 Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Team Junior.

Hồ SRB là một kho lưu trữ được sử dụng bởi Sonic Robo Blast 2, một mã nguồn mở fan-made Sonic the Hedgehog trò chơi. Nó chứa hầu hết các nguồn lực được sử dụng bởi các trò chơi, chẳng hạn như kết cấu, bản vá lỗi, sprites, bảng, và các tập tin đồ họa.

What is a SRB file?

An SRB file is an archive used by Sonic Robo Blast 2, a fan-made, open source Sonic the Hedgehog game. It contains most of the resources used by the game, such as textures, patches, sprites, palettes, and graphics files.

Cách mở .SRB file

Để mở file .SRB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRB do người dùng đóng góp.

  • Scrapbook Expressions
  • SunRav BookEditor
  • SunRav BookEditor

Chuyển đổi file .SRB

File .SRB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *