SRC.RPM File

? Cách mở file .SRC.RPM? Những phần mềm mở file .SRC.RPM và sửa file lỗi. Convert Binary SRC.RPM file sang định dạng khác.

.SRC.RPM File Extension

   
File name SRC.RPM File
File Type Red Hat Package Manager Source File
Nhà phát triển Red Hat
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SRC.RPM là file gì?

SRC.RPM là Developer Files - Red Hat Package Manager Source File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Red Hat.

file nguồn tham chiếu cho việc cài đặt các chương trình trên hệ thống Linux; tương tự như các file .rpm nhưng chứa chương trình và mã nguồn được biên soạn cho chương trình, có thể được sửa đổi; đã từng .

What is a SRC.RPM file?

Source file referenced for installation of programs on Linux systems; similar to .RPM files but contains the compiled program and source code for the program, which can be modified; used to .

Cách mở .SRC.RPM file

Để mở file .SRC.RPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRC.RPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRC.RPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRC.RPM do người dùng đóng góp.

  • Red Hat Package Manager

Chuyển đổi file .SRC.RPM

File .SRC.RPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *