SRD File

? Cách mở file .SRD? Những phần mềm mở file .SRD và sửa file lỗi. Convert N/A SRD file sang định dạng khác.

.SRD File Extension

   
File name SRD File
File Type Sage Report Data File
Nhà phát triển Sage
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SRD là file gì?

SRD là Data Files - Sage Report Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sage.

Báo cáo định dạng file dữ liệu được sử dụng bởi phần mềm kế toán Sage; chứa dữ liệu báo cáo như khách hàng, nhà cung cấp, và thông tin hàng tồn kho; cho phép bạn xem hoặc in báo cáo Sage vào một ngày sau; chỉ có thể được mở bằng phần mềm Sage.

What is a SRD file?

Report data file format used by Sage accounting software; contains report data such as customer, vendor, and inventory information; allows you to view or print a Sage report at a later date; can only be opened by Sage software.

Cách mở .SRD file

Để mở file .SRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRD do người dùng đóng góp.

  • Sage Instant Accounts
  • SuperSTAR
  • SuperSTAR
  • OLYMPIA - SERD Supporter
  • SRD Application
  • Snuffler
  • Snuffler

Chuyển đổi file .SRD

File .SRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *