SREP File

? Cách mở file .SREP? Những phần mềm mở file .SREP và sửa file lỗi. Convert Binary SREP file sang định dạng khác.

.SREP File Extension

   
File name SREP File
File Type SuperREP Compressed File
Nhà phát triển FreeArc
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .SREP là file gì?

SREP là Compressed Files - SuperREP Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FreeArc.

tài liệu nén tạo ra bởi SuperREP, một LZ77 (dữ liệu lossless nén kỹ thuật) chương trình nén; sử dụng để cải thiện tỷ lệ nén trong các thuật toán REP, được bao gồm với FreeArc; có thể được sử dụng để sao lưu dữ liệu và thu hẹp kích thước của chuyển file.

What is a SREP file?

Compressed archive created by SuperREP, an LZ77 (lossless data compressing technique) compression program; used for improving compression ratios over the the REP algorithm, which is included with FreeArc; can be used for data backups and shrinking the size of file transfers.

Cách mở .SREP file

Để mở file .SREP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SREP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SREP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SREP do người dùng đóng góp.

  • FreeArc
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SREP

File .SREP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *