SRK File

? Cách mở file .SRK? Những phần mềm mở file .SRK và sửa file lỗi. Convert Binary SRK file sang định dạng khác.

.SRK File Extension

   
File name SRK File
File Type Sub Rosa Client File
Nhà phát triển Cryptic Sea
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .SRK là file gì?

SRK là Game Files - Sub Rosa Client File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Cryptic Sea.

tập tin dữ liệu trò chơi được tạo ra bởi Sub Rosa, một trực tuyến nhiều người thứ nhất trò chơi hành động; lưu thông tin về máy tính của khách hàng đã được kết nối trực tuyến vào một trò chơi; lưu trong user thư mục của bản cài đặt Sub Rosa trò chơi.

What is a SRK file?

Game data file created by Sub Rosa, an online multiplayer first-person action game; saves information about the client computer that has connected online to a game; saved in the user directory of the Sub Rosa game installation.

Cách mở .SRK file

Để mở file .SRK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SRK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SRK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SRK do người dùng đóng góp.

  • Small Rockets Key Application

Chuyển đổi file .SRK

File .SRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *