SSFREC File

? Cách mở file .SSFREC? Những phần mềm mở file .SSFREC và sửa file lỗi. Convert N/A SSFREC file sang định dạng khác.

.SSFREC File Extension

   
File name SSFREC File
File Type Super Smash Flash 2 Recording File
Nhà phát triển McLeodGaming
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .SSFREC là file gì?

SSFREC là Game Files - Super Smash Flash 2 Recording File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi McLeodGaming.

tập tin một SSFREC chứa một bản thu âm được tạo ra bởi McLeodGaming Super Smash Flash 2, một fanmade flash game dựa trên Super Smash Bros Brawl. Nó lưu trữ thông tin phát lại trò chơi, chẳng hạn như các nhân vật, các cấp, và chuyển động của các nhân vật, được sử dụng bởi Super Smash Flash 2 để phát lại gameplay. file SSFREC không lưu trữ video thực tế và không thể được chuyển đổi sang một file video.

What is a SSFREC file?

An SSFREC file contains a recording created by McLeodGaming Super Smash Flash 2, a fanmade Flash game based on Super Smash Bros Brawl. It stores game replay information, such as the characters, levels, and movements of the characters, used by Super Smash Flash 2 to replay gameplay. SSFREC files do not store actual video and cannot be converted to a video file.

Cách mở .SSFREC file

Để mở file .SSFREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSFREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSFREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSFREC do người dùng đóng góp.

  • McLeodGaming Super Smash Flash 2

Chuyển đổi file .SSFREC

File .SSFREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *