SSFSAV File

? Cách mở file .SSFSAV? Những phần mềm mở file .SSFSAV và sửa file lỗi. Convert Binary SSFSAV file sang định dạng khác.

.SSFSAV File Extension

   
File name SSFSAV File
File Type Super Smash Flash Saved Game File
Nhà phát triển McLeodGaming
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (44 Bình chọn)

File .SSFSAV là file gì?

SSFSAV là Game Files - Super Smash Flash Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi McLeodGaming.

Trò chơi tập tin được tạo ra bởi Super Smash Flash, một phiên bản Flash của Super Smash Bros tạo ra bởi McLeodGaming, một độc lập phát triển trò chơi của Nintendo; cho phép trò chơi tiến bộ để được cứu độ.

What is a SSFSAV file?

Game file created by Super Smash Flash, a Flash version of Super Smash Bros. created by McLeodGaming, a game developer independent of Nintendo; allows game progress to be saved.

Cách mở .SSFSAV file

Để mở file .SSFSAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSFSAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSFSAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSFSAV do người dùng đóng góp.

  • McLeodGaming Super Smash Flash 2
  • McLeodGaming Super Smash Flash
  • McLeodGaming Super Smash Flash

Chuyển đổi file .SSFSAV

File .SSFSAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *