SSG File

? Cách mở file .SSG? Những phần mềm mở file .SSG và sửa file lỗi. Convert N/A SSG file sang định dạng khác.

.SSG File Extension

   
File name SSG File
File Type Sonic Robo Blast 2 Saved Game File
Nhà phát triển Sonic Team Jr.
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SSG là file gì?

SSG là Game Files - Sonic Robo Blast 2 Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Team Jr..

Hồ SSG chứa một trò chơi lưu lại cho Sonic Robo Blast 2, một mã nguồn mở fan-made Sonic the Hedgehog trò chơi. Nó chứa lưu tiến bộ trò chơi, chẳng hạn như mức độ bạn đang ở trên, các trạm kiểm soát cuối cùng bạn đạt được, và số lượng cuộc sống mà bạn có.

What is a SSG file?

An SSG file contains a saved game for Sonic Robo Blast 2, a fan-made, open source Sonic the Hedgehog game. It contains saved game progress, such as the level you are on, the last checkpoint you reached, and the number of lives you have.

Cách mở .SSG file

Để mở file .SSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSG do người dùng đóng góp.

  • EasySense Software
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Giga Pocket
  • Vision
  • Pointer
  • Pointer

Chuyển đổi file .SSG

File .SSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *