SSII File

? Cách mở file .SSII? Những phần mềm mở file .SSII và sửa file lỗi. Convert N/A SSII file sang định dạng khác.

.SSII File Extension

   
File name SSII File
File Type ProReveal Data File
Nhà phát triển Synoptics Ltd
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .SSII là file gì?

SSII là Data Files - ProReveal Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Synoptics Ltd.

Tập tin được tạo ra để lưu trữ dữ liệu cho ProReveal, một hệ thống kiểm tra dụng cụ phẫu thuật được phát triển bởi Tin Mừng Nhất Lãm ty TNHH; giữ dữ liệu cho biết một công cụ phẫu thuật là sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng.

What is a SSII file?

File created to store data for ProReveal, a surgical instrument inspection system developed by Synoptics Ltd; holds data that indicates whether a surgical instrument is clean and ready for use.

Cách mở .SSII file

Để mở file .SSII click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSII bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSII

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSII do người dùng đóng góp.

  • Synoptics Ltd ProReveal

Chuyển đổi file .SSII

File .SSII có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *