STA File

? Cách mở file .STA? Những phần mềm mở file .STA và sửa file lỗi. Convert N/A STA file sang định dạng khác.

.STA File Extension

   
File name STA File
File Type 1ABAQUS Status File
Nhà phát triển ABAQUS
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .STA là file gì?

STA là Data Files - 1ABAQUS Status File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ABAQUS.

Cửa hàng tình trạng của bản tóm tắt increment được viết bởi ABAQUS sử dụng tùy chọn phân tích; ABAQUS là dữ liệu chương trình phân tích được sử dụng để phân tích phần tử hữu hạn (FEA); ví dụ về sử dụng cho ABAQUS bao gồm tĩnh và tính toán căng thẳng năng động, truyền nhiệt và ứng suất nhiệt, khuếch tán hàng loạt, và phân tích cơ gãy xương.

What is a STA file?

Stores the status of increment summaries written by ABAQUS using the analysis option; ABAQUS is data analysis program used for finite element analysis (FEA); examples of uses for ABAQUS include static and dynamic stress calculation, heat transfer and thermal stress, mass diffusion, and fracture mechanics analysis.

Cách mở .STA file

Để mở file .STA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STA do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop CS Central European
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop CS Middle East
  • Adobe Photoshop CS Middle East

Chuyển đổi file .STA

File .STA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *