STAP File

? Cách mở file .STAP? Những phần mềm mở file .STAP và sửa file lỗi. Convert N/A STAP file sang định dạng khác.

.STAP File Extension

   
File name STAP File
File Type Soundtrack Pro Audio Project File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .STAP là file gì?

STAP là Audio Files - Soundtrack Pro Audio Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi Soundtrack Pro, một ứng dụng sản xuất âm thanh sử dụng cho bộ phim và video; hỗ trợ cả multitrack và dạng sóng chỉnh sửa trong cùng một dự án và có thể được đồng bộ hóa với video; bao gồm tài liệu tham khảo để các đoạn âm thanh cũng như bất kỳ quyết định chỉnh sửa.

What is a STAP file?

File created by Soundtrack Pro, an audio production application used for film and videos; supports both multitrack and waveform editing in the same project and can be synchronized to video; includes references to audio clips as well as any editing decisions.

Cách mở .STAP file

Để mở file .STAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STAP do người dùng đóng góp.

  • Apple Soundtrack Pro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .STAP

File .STAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *