STATS File

? Cách mở file .STATS? Những phần mềm mở file .STATS và sửa file lỗi. Convert Text STATS file sang định dạng khác.

.STATS File Extension

   
File name STATS File
File Type FreeSurfer Statistics File
Nhà phát triển FreeSurfer
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .STATS là file gì?

STATS là Data Files - FreeSurfer Statistics File, dưới định dạng Text được phát triển bởi FreeSurfer.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi FreeSurfer, một chương trình sử dụng để tạo hình ảnh não từ dữ liệu MRI; chứa dữ liệu đầu ra như dữ liệu dưới vỏ Phân khúc (ví dụ: aseg.stats), dữ liệu phân chia vỏ não (ví dụ: aparc.stats), và các thông tin khác có thể được sử dụng để tạo ra một hình ảnh đầu ra.

What is a STATS file?

Data file generated by FreeSurfer, a program used for generating brain images from MRI data; contains output data such as subcortical segmentation data (i.e., aseg.stats), cortical parcellation data (i.e., aparc.stats), and other information that can be used for generating an output image.

Cách mở .STATS file

Để mở file .STATS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STATS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STATS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STATS do người dùng đóng góp.

  • FreeSurfer

Chuyển đổi file .STATS

File .STATS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *