STE File

? Cách mở file .STE? Những phần mềm mở file .STE và sửa file lỗi. Convert XML STE file sang định dạng khác.

.STE File Extension

   
File name STE File
File Type 1Dreamweaver Site Settings File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .STE là file gì?

STE là Settings Files - 1Dreamweaver Site Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

thiết lập trang web của tập tin được tạo ra bởi Dreamweaver, một chương trình dùng để tạo ra các trang Web; chứa thông tin xuất bản trang web, chẳng hạn như máy chủ từ xa, tên đăng nhập, mật khẩu được mã hóa, thư mục từ xa, và thư mục địa phương; được sử dụng để sao lưu và tái sử dụng các thiết lập trang web.

What is a STE file?

Site settings file created by Dreamweaver, a program used to create Web sites; contains site publishing information, such as the remote server, login name, encrypted password, remote folder, and local folder; used for backing up and reusing site settings.

Cách mở .STE file

Để mở file .STE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STE do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Macromedia Dreamweaver MX
  • Scrapbooks Plus
  • Scrapbook Factory
  • Scrapbook Factory

Chuyển đổi file .STE

File .STE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *