STEAMSTART File

? Cách mở file .STEAMSTART? Những phần mềm mở file .STEAMSTART và sửa file lỗi. Convert Binary STEAMSTART file sang định dạng khác.

.STEAMSTART File Extension

   
File name STEAMSTART File
File Type Valve Steam Start File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (94 Bình chọn)

File .STEAMSTART là file gì?

STEAMSTART là Game Files - Valve Steam Start File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Valve.

tập tin tạm thời được tạo ra cho các trò chơi được tải về bởi dịch vụ phân phối Steam của Valve trò chơi; được đặt tên bởi một tên tập tin trò chơi, một định danh, và ".steamstart" hậu tố (ví dụ, game.exe.1234.steamstart); đôi khi tạo ra khi trò chơi không nạp đúng cách.

What is a STEAMSTART file?

Temporary file created for games downloaded by Valve's Steam game distribution service; named by a game filename, an identifier, and the ".steamstart" suffix (e.g., game.exe.1234.steamstart); sometimes created when games do not load properly.

Cách mở .STEAMSTART file

Để mở file .STEAMSTART click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STEAMSTART bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STEAMSTART

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STEAMSTART do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Steam Client Bootstrapper
  • Steam Client Bootstrapper
  • Call of Duty - Black Ops
  • Borderlands
  • DAEMON Tools Lite
  • DAEMON Tools Lite

Chuyển đổi file .STEAMSTART

File .STEAMSTART có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *