STENCYL File

? Cách mở file .STENCYL? Những phần mềm mở file .STENCYL và sửa file lỗi. Convert N/A STENCYL file sang định dạng khác.

.STENCYL File Extension

   
File name STENCYL File
File Type Stencyl Game File
Nhà phát triển Stencyl
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (24 Bình chọn)

File .STENCYL là file gì?

STENCYL là Game Files - Stencyl Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Stencyl.

Trò chơi tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Stencyl, một trò chơi chương trình sáng tạo đa nền tảng hỗ trợ Windows, OS X, Linux, iOS, Android, và các trò chơi flash; chứa một trò chơi xuất khẩu và các nguồn lực của mình, trong đó bao gồm những cảnh, hình nền, tilesets, âm thanh, các loại diễn viên, hành vi cảnh, và hành vi diễn viên.

What is a STENCYL file?

Game file created and used by Stencyl, a cross-platform game creation program that supports Windows, OS X, Linux, iOS, Android, and Flash games; contains an exported game and its resources, which includes scenes, backgrounds, tilesets, sounds, actor types, scene behaviors, and actor behaviors.

Cách mở .STENCYL file

Để mở file .STENCYL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STENCYL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STENCYL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STENCYL do người dùng đóng góp.

  • Stencyl

Chuyển đổi file .STENCYL

File .STENCYL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *