STEP File

? Cách mở file .STEP? Những phần mềm mở file .STEP và sửa file lỗi. Convert N/A STEP file sang định dạng khác.

.STEP File Extension

   
File name STEP File
File Type STEP 3D Model
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (86 Bình chọn)

File .STEP là file gì?

STEP là 3D Image Files - STEP 3D Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin BƯỚC là một file mô hình 3D định dạng trong BƯỚC (Tiêu chuẩn cho trao đổi dữ liệu sản phẩm), một định dạng trao đổi tiêu chuẩn ISO. Nó chứa dữ liệu ba chiều trong một định dạng có thể được công nhận bởi nhiều chương trình, chẳng hạn như Dassault Systemes SolidWorks, IMSI TurboCAD, và Autodesk Fusion 360.

What is a STEP file?

A STEP file is a 3D model file formatted in STEP (Standard for the Exchange of Product Data), an ISO standard exchange format. It contains three-dimensional data in a format that can be recognized by multiple programs, such as Dassault Systemes SolidWorks, IMSI TurboCAD, and Autodesk Fusion 360.

Cách mở .STEP file

Để mở file .STEP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STEP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STEP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STEP do người dùng đóng góp.

 • Wikifactory
 • Dassault Systemes SolidWorks
 • Dassault Systemes SolidWorks
 • IMSI TurboCAD Pro
 • Autodesk Fusion 360
 • Dassault Systemes CATIA
 • Dassault Systemes CATIA
 • SpaceClaim Engineer
 • FreeCAD
 • CADSoftTools ABViewer
 • Kubotek3D KeyCreator

Chuyển đổi file .STEP

File .STEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *