STEX File

? Cách mở file .STEX? Những phần mềm mở file .STEX và sửa file lỗi. Convert N/A STEX file sang định dạng khác.

.STEX File Extension

   
File name STEX File
File Type Godot Engine StreamTexture File
Nhà phát triển Godot
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .STEX là file gì?

STEX là Raster Image Files - Godot Engine StreamTexture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Godot.

Một tập tin STEX chứa một kết cấu được tạo ra bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó lưu trữ hình ảnh ở định dạng StreamTexture, được áp dụng cho một đối tượng trong các trò chơi để cho nó kết cấu.

What is a STEX file?

A STEX file contains a texture created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It stores an image in StreamTexture format, which is applied to an object in the game to give it texture.

Cách mở .STEX file

Để mở file .STEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STEX do người dùng đóng góp.

  • Godot Engine

Chuyển đổi file .STEX

File .STEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *