STF File

? Cách mở file .STF? Những phần mềm mở file .STF và sửa file lỗi. Convert Binary STF file sang định dạng khác.

.STF File Extension

   
File name STF File
File Type 1Exchange 2000 Server Temporary File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .STF là file gì?

STF là Data Files - 1Exchange 2000 Server Temporary File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi Microsoft Exchange 2000 Server, một chương trình máy chủ email; chứa thông tin dòng dữ liệu tạm thời được sử dụng trong quá trình chuyển đổi nội dung; tự động xóa bởi quá trình lưu trữ thông tin.

What is a STF file?

Temporary file created by Microsoft Exchange 2000 Server, an email server program; contains temporary data stream information used in the content conversion process; automatically deleted by the information store process.

Cách mở .STF file

Để mở file .STF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STF do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Exchange Server
  • PCStitch Pro
  • PCStitch Pro
  • Pulsonix
  • AcroEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .STF

File .STF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *