STI File

? Cách mở file .STI? Những phần mềm mở file .STI và sửa file lỗi. Convert Binary STI file sang định dạng khác.

.STI File Extension

   
File name STI File
File Type 1StarOffice Presentation Template
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .STI là file gì?

STI là Data Files - 1StarOffice Presentation Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Trình bày mẫu ban đầu được tạo ra bởi StarOffice, tiền thân của Apache OpenOffice; sử dụng để tạo các bài thuyết trình với một thiết kế tương tự; thường bao gồm một tiêu đề trước khi định dạng và footer cho slide tiêu đề và nội dung slide.

What is a STI file?

Presentation template originally created by StarOffice, the predecessor to Apache OpenOffice; used for creating presentations with a similar design; often includes a pre-formatted header and footer for the title slide and content slides.

Cách mở .STI file

Để mở file .STI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STI do người dùng đóng góp.

  • Planamesa NeoOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • LibreOffice Impress
  • The Print Shop
  • The Print Shop

Chuyển đổi file .STI

File .STI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *